dir="rtl"> باز سازی و به بهره برداری سپرده شدن سالون بزنس کلاس ترمینل میدان هوایی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

باز سازی و به بهره برداری سپرده شدن سالون بزنس کلاس ترمینل میدان هوایی حامد کرزی

سالون بزنس کلاس ترمنیل بین المللی میدان هوایی حامد کرزی پس از باز سازی و ترمیم توسط شرکت اسکای، امروز از سوی داکتر محمد قاسم وفایی زاده، ریس اداره هوانوردی ملکی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.


ریس اداره هوانوردی ملکی ضمن تقدیر از سهم گیری شرکت اسکای و نقش سازنده شان، از ریس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و همکاران شان در بهبود وضعیت میدان هوایی ابراز قدردانی نمود و به تمام مسئولین ملکی و نظامی وظیفه داد که در جهت ارائه خدمات به مسافرین و برخورد انسانی با آنها و راهنمایی مسافرین از هیچ تلاشی دریغ نورزند.