مطابق به فرمان مقام عالی ریاست جمهوری کار روی احیای مجدد شرکت هوایی باختر جریان دارد. این طرح براساس پیشنهاد رهبری اداره هوانوردی ملکی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفته و روند گفتگو و بحث ها در این باره آغاز شده است.
در پیوند به همین موضوع عالم شاه ابراهیمی رییس شرکت هوایی آریانا و جمعی دیگر از مسوولان این شرکت با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی دیدار کردند.


در این دیدار روی چگونگی تطبیق فرمان ریاست جمهوری در مورد فعال شدن مجدد شرکت هوایی باختر بحث صورت گرفت.
هدف از احیای مجدد این شرکت، تاسیس یک شرکت مقتدر دولتی است که هم توان رقابت با شرکت های خصوصی را داشته باشد و هم در عرضه خدمات ترانسپورت هوایی مفید واقع شود.
در این نشست روی فراهم کردن زمین برای ساخت تعمیر اداری شرکت هوایی آریانا و هم چنان جذب فارغان انستیوت هوانوردی ملکی در شرکت نامبرده نیز بحث شده و تصامیم لازم اتخاذ شد.
امریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۲ میزان ۱۳۹۸