dir="rtl"> بازدید رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان فعالیت های کارمندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بازدید رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی از جریان فعالیت های کارمندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی روز یکشنبه 19 حمل از جریان کار و فعالیت های اداری بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدار کرد. در این دیدار فرید احمد روان رئیس منابع بشری و تیمور شاه حمیدی رئیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نیز حضور داشتند.


رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی ضمن بازدید از بخش های مختلف این میدان، مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع کرده و در زمینه به مسوولان مربوطه هدایت های لازم را صادر کرد.
میدان هوایی بین المللی حامد کرزی یکی از مهم ترین میادین هوایی کشور است و کارمندان آن که شمار شان به بیش از 210 نفر می رسد؛ در دو شیفت (بیست و چهار ساعت) کار می کنند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
19 حمل 1397