dir="rtl"> دیدار والی محترم ولایت بامیان با رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار والی محترم ولایت بامیان با رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت بعد از ظهر روز یکشنبه (۱۲ عقرب) با محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان در دفتر کارش دیدار و گفتگو کرد.


در این دیدار و گفتگو در خصوص توسعه میدان هوایی شهید مزاری (بامیان) و راه اندازی مطالعات امکان سنجی میدان هوایی شیبرتو بحث و تباد نظر صورت گرفت. رییس اداره هوانوردی ملکی گفت که بامیان با توجه به اهمیت توریستی و تاریخی و همچنان با توجه به مرکزیت ولایت های زون مرکزی کشور، از اهمیت زیاد برای این اداره برخوردار است. او تصریح کرد که توسعه میدان هوایی شهید مزاری و احداث تاسیسات جدید بخشی از برنامه های انکشافی این اداره برای ولایت بامیان می باشد.
رییس اداره هوانوردی ملکی همچنان تصریح کرد که مطابق به نظر هیات تخنیکی در رابطه به میدان هوایی شیبرتو، نیز اداره هوانوردی ملکی برنامه دارد. او گفت که به زودی در مورد راه اندازی برنامه مطالعات امکان سنجی این میدان هوایی تصمیم گرفته خواهد شد.
در مقابل محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان ضمن اظهار قدردانی از توجه مقام ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی کشور، اعلام همکاری کرد که در خصوص تطبیق برنامه های توسعه یی میدان هوایی شهید مزاری (بامیان) از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نمی کند.
والی بامیان تصریح کرد که هیچگونه مشکلی در قسمت تامین امنیت و فراهم آوری سهولت های اجتماعی در خصوص توسعه میدان هوایی وجود ندارد و مردم شریف این ولایت با دولت در تمام بخش ها همکاری داشته و دارند. آقای زهیر افزود که بامیان از لحاظ ظرفیت جذب کمک های بین المللی در عرصه انکشاف و توسعه از جمله در بخش توسعه میدان هوایی این قابلیت را دارد تا نهادهای بین المللی و همکار با دولت ج.ا.ا در این ولایت سرمایه گذاری کنند.
در این دیدار راجع به کاهش قیمت تکت مسافرت هوایی به بامیان نیز صحبت صورت گرفته و مقام ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی گفت که بحث کاهش تکت های هوایی زیر بررسی این اداره قرار دارد و به زودی در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۳ عقرب ۱۳۹۸