dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با معاون کمونکس | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با معاون کمونکس

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (شنبه 29 میزان) با کاترین کانم معاون موسسه کمونکس در دفتر کارش دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار دو طرف پیرامون روند تطبیق پروژه های USAID در بخش هوانوردی ملکی بحث و تبادل نظر کرده و تصامیم را جهت تسریع روند کار این پروژه ها، اتخاذ کردند.
رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی ضمن اظهار قدردانی از کمک های اداره انکشاف ایالات متحده امریکا برای افغانستان (USAID) گفت که این اداره از تمام امکانات موجود برای بهره برداری درست از این کمک ها استفاده می کند.
در مقابل معاون کمونکس گفت که USAID به کمک هایش در بخش هوانوردی ملکی ادامه خواهد داد و در این زمینه با مسوولان و هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی از نزدیک همکار است.
گفتنی است که USAID از جمله نهادهای همکار، در بخش هوانوردی ملکی بوده و به کمک این نهاد، چندین پروژه مربوط به هوانوردی ملکی اجرا شده و یا هم در حال اجرا قرار دارد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
29 میزان 1396