موافقت نامه همکاری ارائه خدمات تفحص و نجات میان اداره هوانوردی ملکی و وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت امور خارجه، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، اداره ارگان‌های محل و وزارت صحت عامه امروز (شنبه ۲۲ سرطان) در مرکز رسانه‌های حکومت به امضا رسید.
داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی قبل از امضای این موافقت نامه در یک کنفرانس خبری ‍پیرامون اهمیت این موافقت و مباحث مرتبط به مساله مصونیت پروازها و اتخاذ تدابیر ایمنی در صورت بروز حوادث احتمالی صبحت کرد. رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با اشاره به روند آمادگی‌ها در خصوص تفتیش اداره هوانوردی ملکی از سوی سازمان بین‌المللی هوانوردی جهان (ICAO) تصریح کرد که آماده سازی اسناد تقنینی از جمله موافقت نامه همکاری میان ادارات مسوول، می تواند در امر موفقیت این تفتیش اثر گذار باشد. هدف از امضای این موافقت نامه تقویت و تسریع روند همکاری میان اداره هوانوردی ملی و سایر نهادهای دولتی است که در امر ارایه خدمات تفحص و نجات به شمار می رود.


داکتر وفایی زاده افزود که خوشبختانه روند آمادگی ها برای سپری کردن تفتیش نظام هوانوردی ملکی با موفقیت به پیش می رود و با اکمال این روند، در کنار افزایش اعتبار ملی و بین المللی هوانوردی کشور، زمینه برای پروازهای مستقیم به اروپا نیز باز خواهد شد. رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی افزود که به‌منظور تحقق معیارها و سفارشات سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی مبنی بر تنظیم عملیات سریع و به‌موقع تفحص و نجات در صورت وقوع سانحه و حوادث به طیارات ملکی در داخل و بیرون از قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان لازم است که بخش تفحص و نجات با تمام نیازمندی‌ها و تجهیزاتی که در عملیات تفحص و نجات به‌کاربرده می‌شود، مجهز شده و به‌ طور مناسب سازمان‌دهی شود که همکاری در مورد خدمات تفحص و نجات یکی از موضوعات اساسی برای سپری کردن تفتیش هیئت ایکاو است.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی افزود، به منظور بالا بردن سطح امنیت پروازها به ‌زودی مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری کمیته مصونیت سکتور ترانسپورت به وجود می‌آید که هم بخش جاده، هم خط آهن و هم سکتور هوانوردی را دربرمی گیرد که این کمیته اقدامات و تدابیر لازم را بعد از بررسی به خاطر بهبود مصونیت ترافیک جاده، ترافیک خط آهن و ترافیک هوایی روی دست بگیرند تا سطح حوادث در هر سه سکتور بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق کاهش پیدا کند.
داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در ادامه سخنانش افزود که برنامه‌های اساسی اداره هوانوردی ملکی مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، احیای شرکت هوایی باختر و ایجاد مسیرهای هوایی جدید از فضای افغانستان است که رهبری اداره هوانوردی ملکی روی آن کارکرده که نمونه‌اش افتتاح گشایش دو مسیر هوایی از فضای افغانستان است که با استقبال گرم شرکت‌ها و انجمن بین ‌المللی شرکت‌های هوایی (آیاتا) مواجه شده است.
رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی افزود که فعال شدن سیستم رادارهای سراسری کشور از دیگر دستاوردهای اداره هوانوردی ملکی است که این سیستم در عرصه کنترول حریم فضایی کشور از قابلیت‌های پیشرفته تخنیکی و امنیتی برخوردار است و تمام کوریدورهای هوایی فضای افغانستان را که مدیریت آن دست افغان‌ها است، پوشش می‌دهد. رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی بعد از امضای موافقت‌نامه همکاری ارائه خدمات تفحص و نجات میان ادارات همکار، به سوالات خبرنگاران در رابطه به وضعیت کنونی هوانوردی کشور و برنامه های پیشرو این اداره به صورت مفصل پاسخ ارایه کرد.
رهبری اداره هوانوردی ملکی از همکاری تمام نهادهای دولتی و ادارات که در امر اجرای این امر مهم سهم گرفته اند، اظهار قدردانی می کند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۲ سرطان ۱۳۹۸