dir="rtl"> امضای تفاهم‌نامۀ همکاری‌های تخنیکی و ارتقای ظرفیت نیروي بشري با جمهوری چک | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری‌های تخنیکی و ارتقای ظرفیت نیروي بشري با جمهوری چک

پنجشنبه، ۲۳ دلو ۱۳۹۹
بعد از ظهر امروز طی نشست آنلاین میان (کابل-پراگ) که در آن رهبري اداره هوانوردی ملکی افغانستان و جمهوری چک؛ همچنان سفیران هردو کشور حضور داشتند، دو طرف تفاهم نامه همکاری ای را امضأ کردند که بر بنیاد آن جمهوری چک، هوانوردی افغانستان را در زمینه‌های تخنیکی و آموزشی هم‌کاری می‌نماید.
این تفاهم‌نامه را داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس ادارۀ هوانوردی ملکی و رئیس اداره خدمات هوایی (ANS) جمهوری چک؛ در حضورداشت امانزیب انصاری، معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی و سجاد صافی، رئیس تخنیک این اداره و با حضور آنلاین سفیر افغانستان در شهر پراگ؛ معین وزارت ترانسپورت جمهوری چک و رئیس هوانوردی آن کشور، امضأء نمودند.
این تفاهم‌نامه در حالی امضأ می‌گردد که قبلاً (۱۱ الی ۱۷جنوری ۲۰۲۱)، امانزیب انصاری، معین عملیاتی این اداره طی سفری به جمهوری چک با ادارات بخش هوانوردی و ایرناویگیشن و شرکت های ارائه کننده خدمات در این سکتور ملاقات نموده و روی آغاز روابط و همکاری های تخنیکی، سیستم سازی، ظرفیت سازی، و Digitalization این اداره به توافق رسیده بود.
ارتقای ظرفیت کارمندان هوانوردی ملکی و حضور پروفیسوران چکی به انستیتوت هوانوردی ملکی برای ارتقای ظرفیت انستيتوت که به ATO (Approved Technical Organization) مبدل شود، پروگرام TOT برای استادان و همکاری در تهیه وسایل و تجهیزات تخنیکی به هوانوردی ملکی افغانستان و انجام مطالعات بخش هوانوردی ملکی افغانستان توسط هوانوردی چک به خاطر فراهم‌سازی تسهیلات و رشد هوانوردی ملکی افغانستان، از مواردی اند که در این تفاهم‌نامه گنجانیده شده است.
با این‌حال، داکتر وفایی زاده از نقش سازنده سفرای هر دو کشور شهرزاد اریوبی سفیر افغانستان در پراگ، جیری بالون سفیر جمهوری چک در کابل، قدردانی نموده و با یاد آوری از تاریخ طولانی همکاری‌های تخنیکی چکسلواکیای سابق با دولت افغانستان، امضای تفاهم نامه یاد شده را در تقویت همکاری‌های تخنیکی در عرصه هوانوردی ملکی، ایجاد ظرفیت های تخصصی و استفاده از تجربه و تکنولوژی جمهوری چک در این عرصه مهم توصیف نمود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۳ دلو ۱۳۹۹