dir="rtl"> دیدار سفیر جمهوری چک با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار سفیر جمهوری چک با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

۲۱ ثور ۱۴۰۰
فهد داود مومند، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با جیری بلون، سفیر جمهوری چک در کابل دیدار و گفت‌وگو نمودند.
در این دیدار، ضمن تبریکی سِمت جدید رئیس اداره هوانوردی ملکی از طرف سفیر جمهوری چک، دو طرف روی همکاری‌های کشور چک برای افغانستان به‌ویژه در بخش هوانوردی ملکی صبحت نمودند.
هم‌چنان روی تفاهم‌نامۀ همکاری‌های تخنیکی (TCA) که قبلاً میان اداره هوانوردی ملکی و ادارۀ خدمات هوایی جمهوری چک به امضأ رسیده است، بحث صورت گرفت. که بر بنیاد آن جمهوری چک همکاری‌های تخنیکی و آموزشی جهت ارتقای ظرفیت به‌خصوص کنترولران هوایی، خواهند کرد.
آقای مومند همکاری‌های جمهوری چک را در عرصۀ هوانوردی ملکی مهم توصیف نموده، ابراز قدردانی نمود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه