dir="rtl"> معرفی سرپرست جدید ریاست دفتر اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

معرفی سرپرست جدید ریاست دفتر اداره هوانوردی ملکی

امانزیب انصاری براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری امروز (دوشنبه 12 سنبله) در مراسمی به عنوان سرپرست ریاست دفتر اداره هوانوردی ملکی معرفی شد. محمود شاه حبیبی رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی هنگام معرفی آقای انصاری، از ایشان به عنوان یک چهره فعال و همکار خوب یاد کرده و در امورات کاری برای شان آرزوی موفقیت کرد.


آقای حبیبی از ریاست دفتر به عنوان قلب امورات اداری یاد کرده و از تمام رئیس صاحبان خواست تا در هماهنگی با هم به وظایف و مسوولیت های شان رسیدگی کنند.
هم چنان امانزیب انصاری سرپرست جدید ریاست دفتر اداره هوانوردی ملکی از اعتماد رهبری اداره هوانوردی ملکی برای تفویض مسوولیت این ریاست، اظهار قدردانی کرده وعده سپرد که از هیچ گونه سعی و تلاش در زمینه ایجاد هماهنگی های بیشتر در میان ریاست ها و بهبود روند اجراآت یومیه دریغ نخواهند کرد.
گفتنی است که در این مراسم داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی، کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی و شماری از رئیسان این اداره نیز حضور داشتند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
12 سنبله 1397