dir="rtl"> جلسه اضطراری برای بررسی تدابیر وقایوی در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دایر شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه اضطراری برای بررسی تدابیر وقایوی در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دایر شد

در این جلسه که تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی، و با اشتراک داکتر بشیر امین، رئیس وقایه امراض وزارت صحت عامه، عالم شاه ابراهیمی، رئیس شرکت هوایی آریانا، عبدالرحمن عزیزی، رئیس میدان‌هوایی بین المللی حامد کرزی، بشیر احمد روفی رئیس عمومی میدان های هوایی و روسا و نمایندگان کلیه شرکت های هوایی خارجی و داخلی و شرکت های ارایه کننده خدمات در میدان های هوایی بین المللی کشور دایر شده بود، اقدامات انجام یافته برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره هوانوردی ملکی تاکید نمود که با توجه به اخراج مهاجرین از کشور ایران و تشخیص ۱۰ واقعه مثبت کرونا در ولایات هرات، بلخ، سمنگان و کاپیسا ضرورت به تقویت تدابیر وقایوی وجود دارد و باید تمامی اقدامات لازم از سوی شرکت های هوایی خارجی و داخلی و شرکت های ارائه کننده خدمات گروند هندلنگ و حفظ و مراقبت در میدان های هوایی بین المللی روی دست گرفته شود تا زمینه انتقال ویروس از یک شخص به شخص دیگر در جریان مسافرت از طریق طیاره از بین برود. وی همچنین به تمام شرکت های هوایی هدایت داد تا بخاطر سلامتی کارمندان شان آنها را مکلف سازند تا منبعد از ماسک و دستکش استفاده نموده و طیارات بعد از هر پرواز ضد عفونی گردد.

وی همچنین از شرکت های هوایی بخاطر انتقال زایرین عمره اظهار قدردانی نموده و با اشاره به تصمیم اخیر کشور هندوستان به شرکت های هوایی وظیفه داد تا در حصه انتقال مسافرینی که تکت دو طرفه اخذ نموده اند، اقدام‌نماید. همچنین به شرکت های هوایی خارجی و داخلی هدایت داده شد تا معلومات وقایوی را در زمان پرواز به زبان های فارسی ‌ و پشتو که از سوی وزارت صحت عامه تهیه گردیده در تمامی سکتورهای پروازی بخصوص مسیر کابل-دوبی و کابل-استانبول /انقره نشر نمایند.

در اخیر شرکت های هوایی با اشاره به ضرر شرکت های هوایی در اثر محدودیت های وضع شده در سطح منطقه و‌جهان بدلیل بروز ویروس کرونا خواهان‌حمایت دولت از شرکت های هوایی گردیده و خاطر نشان نمودند که آنها طرح مشترکی را به هدف حمایت دولت از شرکت های هوایی ارائه خواهند نمود. رئیس اداره هوانوردی ملکی گفت که این اداره متعهد به حمایت همه جانبه از تمام شرکت های هوایی بوده و از طرح ارائه شده حمایت می نماید.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۴ حوت ۱۳۹۸