dir="rtl"> جلسه مشترک اداره هوانوردی ملکی، وزارت صحت عامه و شرکت‌های هوایی در مورد تست PCR مسافرین | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه مشترک اداره هوانوردی ملکی، وزارت صحت عامه و شرکت‌های هوایی در مورد تست PCR مسافرین

در جلسه مشترک که تحت ریاست داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی با حضور داکتر وحید مجروح، معین وزارت صحت عامه و با اشتراک نمایندگان شرکت‌های هوایی دایر گردید، روی چگونگی تست PCR مسافرین پروازهای بین‌المللی و کنترول تست های جعلی بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.
رئیس اداره هوانوردی ملکی با تأکید بر اهمیت امنیت بیولوژیک، صدور تصدیق‌نامه صحی مطابق شرایط کشور مقصد و توصیه‌های سازمان صحی جهان و سازمان ایکاو، از وزارت صحت عامه کشور بخاطر جلوگیری از تست های جعلی و کاهش دادن تعداد لابراتوار های که تست PCR مسافرین را انجام میدهند سپاسگزاری نموده و از شرکت‌های هوایی خواست تا کلیه مسافرین پروازهای خارجی‌شان تصدیق صحی را دریافت نموده و تمام موارد رهنمود اداره هوانوردی ملکی را رعایت نمایند تا از بروز مشکلات در حصه جعل تست های PCR جلوگیری گردد.
در این جلسه فیصله شد که بعد از این تمام تست های مراکز صحی که از جانب وزارت صحت عامه معرفی شده اند، همه روزه توسط این وزارت تایید (مهر) گردیده و از جانب منبع واحد (وزارت صحت عامه) به اداره هوانوردی ملکی و شرکت های هوایی طی جدول ارسال می گردد..
همچنین در این جلسه، فیصله شد تا به اساس مصوبه شماره 25 مورخ 26 عقرب 1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، داشتن تست PCR برای تمام مسافرین که از خارج به افغانستان مواصلت می ورزند اعتبار از تاریخ ۱۵ قوس ۱۳۹۹، الزامی می باشد و تمام ایرلین ها موظف اند تا به مسافرین خویش ابلاغ نمایند تا قبل از سفر به افغانستان تست PCR خویش را با خود داشته باشند.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
12 قوس 1399