dir="rtl"> ملاقات نادیا داود رئیس نهاد DAI با رئیس اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات نادیا داود رئیس نهاد DAI با رئیس اداره هوانوردی ملکی

در این ملاقات خانم نادیا داود از وضعیت چهار پروژه بزرگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به شمول ترمینال جدید، هوتل پنج ستاره میدان هوایی، ترمینال کارگو و زون خاص اقتصادی در میدان هوایی یاد شده و نحوه جلب و جذب سرمایه گذاری در این پروژه ها به رئیس اداره هوانوردی ملکی معلومات داده و گفت که این نهاد تلاش دارد تا الی آخر سال جاری میلادی قرارداد پروژه های یادشده به امضا برسد.


رئیس اداره هوانوردی با تقدیر از تلاش های نهاد یاد شده، تاکید نمود که باید کار مشترک بر اساس برنامه از پیش تعیین شده صورت بگیرد تا نتیجه مطلوب در کوتاه ترین مدت حاصل شود. وی افزود که در شرایط حاضر ترمینال فعلی گنجایش حجم ترافیکی موجود را ندارد و معیاری سازی و ارایه خدمات لازم به مسافرین در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جزو اولویت های اساسی اداره هوانوردی است.
در اخیر رئیس اداره هوانوردی ملکی اضافه نمود که در جلسه پیشرو در دبی که در مورد سرمایه گذاری در عرصه هوانوردی دایر می شود، برای جلب سرمایه گذاری در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی اشتراک می نماید و با نهادهای موثر در این زمینه ملاقات و گفتگو خواهد نمود تا در تطبیق پروژه های یاد شده سرعت لازم بوجود آید.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
1 دلو 1398