dir="rtl"> معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی گزارش شرکت قراردادی پروژه امکان سنجی میدان هوایی ولایت دایکندی را استماع کرد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی گزارش شرکت قراردادی پروژه امکان سنجی میدان هوایی ولایت دایکندی را استماع کرد

داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی با مسوولان و متخصصان شرکت SIM S.P.A و شرکت DIAMOND GEO که مشترکاً مسوولیت پروژه امکان سنجی میدان هوایی دایکندی را به عهده دارند، دیدار کرده و گزارش اجراآت شان را استماع کرد.


در این دیدار که امروز (چهارشنبه 27 سرطان) در دفتر مرکزی اداره هوانوردی ملکی انجام شد؛ شماری از انجینیران این اداره نیز حضور داشتند.
معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی به مسوولان شرکت های متذکره هدایت داد تا مطابق به قرارداد در میعاد معینه کار شان را هر چه عاجل آغاز کرده و گزارش نهایی شان را به رهبری این اداره ارائه کنند.
قرار است در مرحله مطالعات امکان سنجی، موضوعات شامل جیوتکنیک، توپوگرافی و مطالعات اجتماعی و اقتصادی در خصوص میدان هوایی جدید ولایت دایکندی انجام شده و براساس آن طرح و دیزاین این میدان هوایی که کار عملی آن سال آینده آغاز خواهد شد؛ آماده شود.
معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی به تمام بخش های مربوط هدایت داد تا اسناد و مواد لازم را جهت آغاز هر چه عاجل مطالعات امکان سنجی میدان هوایی دایکندی آغاز کرده و با مسوولان شرکت های متذکره همکاری کنند.
داکتر وفایی زاده افزود که این اداره از نحوه تطبیق پروژه شامل کیفیت، سرعت و عملی شدن مواد شامل قرارداد نظارت همه جانبه داشته و به صورت دوامدار گزارش اجراآت را مورد بررسی قرار میدهد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
27 سرطان 1397