dir="rtl"> سفر رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به ولایت باستانی بامیان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

سفر رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به ولایت باستانی بامیان

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، صبح امروز، در راس یک هیئت تخنیکی این اداره، به ولایت باستانی بامیان سفر نمود.
هدف از این سفر، بررسی وضعیت و مشکلات میدان هوایی موجود و بررسی امکان احداث، برای میدان هوایی جدید در بامیان به منظور توسعه سکتور توریزم در این ولایت باستانی و فراهم سازی سهولت های ترانسپورت هوایی عنوان می شود.

رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، در این سفر، با سید انور رحمتی، والی ولایت بامیان دیدار و گفتگو نمود. والی بامیان، تشریف آوری داکتر محمد قاسم وفایی زاده و هیئت همراه شان را در ولایت باستانی بامیان خیر مقدم و خوش آمدید گفته و با اشاره به مشکلات رفت و آمد مردم از طریق ترانسپورت زمینی، در مورد اعمار و ساخت میدان هوایی جدید صحبت نموده و تصریح کرد که اعمار میدان هوایی جدید و بین المللی از ضرورت های اساسی این ولایت است.
داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی، پس از استماع صحبت های والی ولایت بامیان، ضمن اظهار سپاس و قدردانی از استقبال گرم والی و مردم ولایت بامیان، در مورد هدف سفر هیئت تخنیکی اداره هوانوردی ملکی به این ولایت صحبت نموده و گفت با توجه به اهمیت توریستی این شهر باستانی، اعمار میدان هوایی جدید با معیار های سازمان بین المللی هوانوردی ملکی جهان از ضرورت های مهم مردم بامیان و دولت افغانستان می باشد.
رئیس اداره هوانوردی ملکی گفت، توسعه سکتور هوانوردی ملکی زمانی میسر است که صنعت توریزم در این کشور ترغیب شود. وی گفت، با ترغیب و فعال شدن صنعت توریزم در ولایت بامیان، اقتصاد افغانستان رشد خواهد کرد.
رئیس اداره هوانوردی ملکی افزود، کار ترمیم میدان هوایی فعلی بزودی آغاز می گردد و میدان هوایی جدید، فردا توسط هیئت تخنیکی اداره هوانوردی ملکی در ساحات مورد نظر مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و این هیئت تلاش می نماید تا امکان سنجی لازم صورت گیرد.
قابل ذکر است که در این سفر، رئیس اداره هوانوردی ملکی را بشیر احمد رئوفی، رئیس عمومی میدان های هوایی، کپتان مهدی سعیدی، مفتیش مصونیت پرواز، محمد جواد وهاب زاده، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ایکاو و انجنیر نجیب الله امرخیل، آمر ارزیابی میدان های هوایی همراهی می نمودند.
در اخیر این نشست، داکتر محمد قاسم وفایی زاده به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه نمود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
26 سنبله 1399