dir="rtl"> از کارمندان زن در بخش تنظیم خدمات ترافیک هوایی تقدیر شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

از کارمندان زن در بخش تنظیم خدمات ترافیک هوایی تقدیر شد

26 حوت 1399
امروز سه‌شنبه، از کارمندان زن در بخش تنظیم خدمات ترافیک هوایی با اهدای تقدیر‌نامه از سوی امانزیب انصاری، معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی با حضورداشت غلام نبی رحمانزی، رئیس عمومی مالی و اداری و تعدادی از کارمندان این اداره تقدیر به‌عمل آمد. معین عملیاتی حین اهدای تقدیر نامه ها به این کارمندان، گفت: خدمات ترافیک هوایی از بخش های اساسی و کلیدی در هوانوردی ملکی به حساب می‎‌رود و کنترولران ترافیک هوایی کسانی هستند که از لحظه حرکت طیاره از پارکینگ شان در میدان، برای پرواز الی نشست و توقف دوباره آن در رمپ به طور دوامدار و بدون وقفه با پیلوتان در تماس بوده و با ارایه معلومات ضروری، رهنمایی ها و دستورالعمل های مسلکی خویش در مصونیت و ایجاد نظم میان پرواز ها و جریان ترافیک هوایی مسولیت مهم را به عهده دارند.
امانزیب انصاری خطاب به این کارمندان نموده گفت: نقش آفرینی زنان به‌عنوان نیم‌پیکری از جامعه در تمام حوزه‌ها ارزشمند است. وی افزود: زنانی‌که دربخش ترافیک‌هوایی ایفای وظیفه می‌نمایند، مانند سربازان کشور که از سرحدات و سرزمین خود دفاع می‌نمایند، خدمت‌گذاران واقعی کشور اند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه