dir="rtl"> گفتگوی رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی با سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل با محوریت خروج شرکت های هوایی داخلی افغانستان از لیست سیاه | Civil Aviation Authority of Afghanistan

گفتگوی رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی با سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل با محوریت خروج شرکت های هوایی داخلی افغانستان از لیست سیاه

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی با پیری مایودان سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که در دفتر اتحادیه اروپا در کابل انجام شد؛ در رابطه با بیرون شدن شرکت های هوایی افغانستان از لیست سیاه اتحادیه اروپا و شروع پروازهای مسقتیم به کشورهایی اروپای بحث و صحبت مفصل صورت گرفت.
رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی جزئیات آمدن هیات ایکاو در ماه نوامبر ۲۰۱۸ به افغانستان را با سفیر اتحادیه اروپا شریک ساخته و اطمینان داد که در این اداره اصلاحات و پیشرفت های زیادی به وجود آمده است.
رییس عمومی اداره هوانوردی افزود که شرکت های داخلی افغانستان می توانند که پروازهای خود را به صورت معیاری به کشورهای اروپایی آغاز کنند. داکتر وفایی زاده از سفیر اتحادیه اروپا تقاضا کرد که یک هیاتی از اتحادیه اروپا به افغانستان تشریف آورده و از اداره هوانوردی ملکی و شرکت های هوایی داخلی افغانستان دیدن و از وضعیت فعلی هوانوردی اطمینان حاصل کنند.
رییس عمومی اداره هوانوردی تاکید کرد که اداره هوانوردی ملکی افغانستان متعهد به رعایت معیارهای بین المللی سازمان جهانی ایکاو بوده و در این عرصه گام های موثری را برداشته و اصلاحات دیگری هم روی دست است.
سفیر اتحادیه اروپا از کارکردهای اداره هوانوردی ملکی افغانستان ستایش کرده و در این عرصه وعده همکاری بیشتر سپرد.
او فزود که در ماه می ۲۰۱۹ در کابل کنفرانسی مشترک بین اتحادیه اروپا و افغانستان دایر می شود که در این کنفرانس موضوع بیرون شدن شرکت های داخلی افغانستان از لیست سیا در آجندا است و به صورت جدی تعقیب خواهد شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
1 ثور 1398