dir="rtl"> شتراک و سخنرانی رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی در سی و ششمین جلسه شورای هماهنگ سازی ساحه اور آسیا | Civil Aviation Authority of Afghanistan

شتراک و سخنرانی رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی در سی و ششمین جلسه شورای هماهنگ سازی ساحه اور آسیا

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی در سی و ششمین جلسه هماهنگ سازی ساحه اور آسیا اشتراک و سخنرانی کرد.
در این نشست که از ۲۳ تا ۲۶ اپریل در شهر دوشنبه تاجکستان برگزار شده بود؛ سران هوانوردی کشورهای آسیایی شرکت کرده بودند.
رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی در سخنرانی اش در این نشست گفت: “منطقه آسیای میانه به شمول افغانستان پتانسیل های عظیمی برای رشد در عرصه هوانوردی دارد تا در عرصه هوانوردی و تنظیم ترافیک هوایی جهان نقش بهتری را ایفا کنند.”


داکتر وفایی زاده توسعه همکاری های منطقه ای را پیش شرط توسعه سکتور هوانوردی در منطقه دانسته تصریح کرد که سهم این کشور ها در ۴،۱ میلیارد مسافری که از خدمات ترانسپورت هوایی استفاده می کنند؛ بسیار اندک است و باید این رقم تغییر کند.
ایشان با اشاره به محدودیت فضای پاکستان و تاثیرات آن بر وضعیت ترافیک هوایی منطقه افزود، ایجاب می کند که مسیر های بدیل در هماهنگی و همکاری مشترک برای ترافیک هوایی عبوری ایجاد شود.
رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی بر همگرایی کشورهای منطقه در امر ایجاد سهولت های نوین برای ترانسپورت هوایی تاکید کرده و بر ایفای نقش بارز و مثبت افغانستان در این خصوص، اعلام آمادگی کرد.
لازم به ذکر است که غلام معصوم معصومی سرپرست ریاست خدمات ترافیک هوایی، رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی کشور را در این سفر همراهی می کرد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۱ ثور ۱۳۹۸