dir="rtl"> دیدار و ملاقات رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسوولان اداره انکشاف زون پایتخت و بخش پروموت USAID | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار و ملاقات رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسوولان اداره انکشاف زون پایتخت و بخش پروموت USAID

\محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (یکشنبه 7 عقرب) در دفتر کارش با مسوولان اداره انکشاف زون پایتخت و بخش پروموت USAID دیدار و ملاقات کرد.
در این دیدار پیرامون همکاری های مشترک میان ادارات نامبرده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هم چنان در این ملاقات روی ایجاد زمینه ها برای کار عملی و تجربی برای ارتقای ظرفیت زنان در بخش های مربوط به اداره مستقل هوانوردی ملکی نیز صحبت شد.
محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی به مسوولان ادارات نامبرده، اطمینان داد که این اداره در بخش ارتقای ظرفیت زنان و ایجاد فرصت های بهتر کاری وعملی برای آنان همکار بوده و به بخش های مربوط هدایت خواهد داد تا در این خصوص از هیچ گونه همکاری و کمک دریغ نکنند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
7 عقرب 1396