dir="rtl"> دیدار آقای ساتورو آیدا، رئیس نهاد داکتران بدون سرحد با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار آقای ساتورو آیدا، رئیس نهاد داکتران بدون سرحد با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیروز (سه‌شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸) با نهاد داکتران بدون سرحد در دفتر کارش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، از طرف نهاد داکتران بدون سرحد در مورد خدمات این نهاد تشریحات و توضیحات لازم داده شد. این نهاد ضمن اظهار سپاس و قدردانی از همکاری‌های همیشگی اداره هوانوردی ملکی، خواهان همکاری برای ایجاد سهولت در پروازهایشان به ولایات گردید. داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی وعده سپرد که در زمینه همکاری‌های لازم از سوی اداره هوانوردی ملکی صورت خواهد گرفت.
در اخیر تأکید شد تا یک تفاهم‌نامه بین این نهاد و اداره هوانوردی ملکی در رابطه به پرواز های مربوط این نهاد برای انتقال کارمندان شان به امضا برسد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۹ عقرب ۱۳۹۸