dir="rtl"> ملاقات رئیس روابط بین‌المللی معاونیت انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به‌منظور تنظیم یک میکانیزم جامع عودت کنندگان از کشور ترکیه | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات رئیس روابط بین‌المللی معاونیت انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به‌منظور تنظیم یک میکانیزم جامع عودت کنندگان از کشور ترکیه

داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بعدازظهر امروز یک‌شنبه با اتل شمس، رئیس روابط بین‌المللی معاونیت انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا، در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار، دو طرف در مورد تسهیلات در میدان‌های هوایی برای پذیرش عودت کنندگان و تنظیم یک میکانیزم جامع جهت تنظیم بهتر عودت مهاجرین افغان از جمهوری ترکیه در میدان‌های هوایی کشور؛ مخصوصاً میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی بحث و تبادل‌نظر نمود.
در این ملاقات، قرار بر این شد که یک کمیته مشترک کاری از ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره هوانوردی ملکی، وزارت خارجه و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به‌منظور تنظیم یک میکانیزم جامع جهت تنظیم بهتر امور عودت کنندگان تشکیل‌شده و در اسرع وقت میکانیزم موردنظر را تنظیم نمایند.


داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی گفت، نهادهای ذیربط باید در راستای عودت مهاجرین افغان از کشور ترکیه با همدیگر همکاری نموده و اداره هوانوردی ملکی در این زمینه با نهادهای مسئول از هیچ‌گونه همکاری دریغ نخواهد ورزید.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
16 سنبله 1399