dir="rtl"> دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی با مسولین بخش مشارکت عامه USAID | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی با مسولین بخش مشارکت عامه USAID

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی بعد از ظهر روز یکشنبه 23 جدی در دفتر کارش با مسؤلین بخش مشارکت عامه دفتر USAID دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که امان زیب انصاری سرپرست ریاست دفتر و نادیه داوود متخصص هوانوردی نیز حضور داشتند، تید ریجینو به حیث مسول بخش مشارکت عامه و بیل اماتس به حیث مختصص اقتصادی از طرف USAID به اداره هوانوردی ملکی معرفی شدند.


در این مراسم، مسولین یاد شده وعده دادند که در بخش های مربوطه با اداره هوانوردی ملکی همکاری می کنند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
24 جدی 1397