dir="rtl"> امضای تفاهمنامه همکاری میان ج.ا.افغانستان و ج. تاجکستان در راستای ایجاد مسیرهای جدید عبوری | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای تفاهمنامه همکاری میان ج.ا.افغانستان و ج. تاجکستان در راستای ایجاد مسیرهای جدید عبوری

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی اخیرا در سفری به شهر دوشنبه تاجیکستان ضمن اشتراک در نشست بین المللی اور آسیا، با سران هوانوردی جمهوری تاجیکستان دیدارهای مهم و موثری داشته است.
در این سفر که غلام معصوم معصومی سرپرست ریاست خدمات ترافیک هوایی نیز حضور داشت؛ رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی کشور در ملاقات های جداگانه با رییس اداره هوانوردی تاجیکستان آقای سبحان زاده و رییس شرکت تاجیک ایر ناویگیشن آقای لایق عاشوروف دیدار و گفتگو کرد.


توافق روی ایجاد مسیرهای جدید برای پرواز های عبوری از جمله افغانستان- چین – هند از طریق تاجیکستان از محورهای اصلی بحث، در این دیدار بود.
هم چنان در این دیدار تاکید صورت گرفت که ایجاد مسیرهای پرواز عبوری غرب – شرق منتهی به تاجیکستان برای جلب پرواز های عبوری بیشتر، نقش موثر دارد.
دو طرف به منظور عملی شدن توافقات شان و تسریع روند همکاری در این زمینه، یادداشت تفاهمی را برای ایجاد این مسیرها، حل مشکلات فعلی و همکاری های دوجانبه به امضا رساندند.
هدف از امضای این یادداشت تفاهم تسریع روند همکاری ها و تقویت ظرفیت و پوتنسیل موجود ترافیک هوایی دو کشور در خصوص پروازهای عبوری عنوان می شود.
این در حالیست که در دو ماه اخیر، با مسدود شدن فضای پاکستان به روی پروازهای عبوری کشورهای منطقه، ترافیک هوایی بیشتر کشورها از جمله افغانستان متاثر شده و مسافرین و هموطنان ما را با مشکلاتی مواجه کرده است.
رهبری اداره هوانوردی ملکی کشور با درک این چالش ها، از بدو شروع این مشکل، تلاش هایش را آغاز کرد تا مسیرهای بدیل را هم در قسمت پروازهای مستقیم به هند از راه چین و هم در بخش پروازهای عبوری ایجاد کند که در زمینه اقدامات مشخص و واضح صورت گرفته است.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۱ ثور ۱۳۹۸