dir="rtl"> بحث و گفتگو روی قرارداد نصب و منتاژ دستگاه های رادار در سرتاسری کشور | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بحث و گفتگو روی قرارداد نصب و منتاژ دستگاه های رادار در سرتاسری کشور

در دیدار محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی با مسوولان کمپنی تالس موضوع قرارداد تهیه و نصب دستگاه های رادار در سرتاسری افغانستان مورد بحث و گفتگوی همه جانبه قرار گرفت.


این دیدار که شماری از روئسای این اداره نیز حضور داشتند؛ عصر روز گذشته (شنبه 30 سرطان) در دفتر ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد.
رئیس اداره هوانوردی ملکی ابراز داشت که تهیه و نصب دستگاه های رادار در سرتاسری کشور، جهت تامین امنیت و مصئونیت حریم هوایی افغانستان و هم چنان پروازهای بین المللی و داخلی، از اهمیت زیادی برخوردار است.
آقای حبیبی تصریح کرد که این دستگاه های رادار قابلیت های تخنیکی نظام هوانوردی ملکی کشور را افزایش داده و تمام فضای افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد.
هم چنان در این دیدار پیرامون مسایل تدارکاتی و تخنیکی قرارداد تهیه و نصب دستگاه های رادارا صحبت های همه جانبه صورت گرفته و به سوالات تخنیکی مرتبط به این موضوع پاسخ های لازم ارائه شد.
قرار است دیدارهای مشابه متشکل از تیم های تخنیکی اداره هوانوردی ملکی و کمپنی تالس ادامه پیدا کند تا تمام جوانب تخنیکی و تدارکاتی آن مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک با نصب این دستگاه ها، تمام فضای کشور تحت پوشش دستگاه های رادار قرار خواهد گرفت.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
31 سرطان 1397