dir="rtl"> بحث روی تعدیلات توسعه ترمینال مسافرین و احداث مرکز بزرگ امنیتی میدان هوایی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بحث روی تعدیلات توسعه ترمینال مسافرین و احداث مرکز بزرگ امنیتی میدان هوایی حامد کرزی

این موضوع در سفر اخیر داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی در راس یک هیات عالیرتبه به دوبی و جلسه با مسئولین سازمان جایکا و جایروس کارپوریشن مورد بحث قرار گرفت. بعد از مطالعه تعدیلات وارد شده در اسکوب و ابعاد کاری پروژه متذکره، موضوع توسعه ترمینال مسافرین نیز نهایی گردید و تغییرات لازم بعد از بحث مورد تایید رئیس و تیم تخنیکی اداره هوانوردی قرار گرفت.
قرار است بزودی پروسه تدارکاتی پروژه یاد شده از سوی سازمان جایکا آغاز گردیده و پیش بینی می شود که کار عملی پروژه در اواخر ماه اپریل سال ۲۰۲۰ آغاز گردد.


قابل یاد آوری است که ترمینال فعلی مسافرین در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در سال ۲۰۰۷ برای ۳۸۰۰۰۰ مسافر ساخته شده بود و فعلا با بالا رفتن میزان ترافیک هوایی به بیش از دو‌میلیون مسافر، جوابگوی ضرورت های فعلی نمی باشد و در کوتاه مدت تا احداث ترمینال جدید نیاز به توسعه آن وجود دارد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۶ جدی ۱۳۹۸
_________