dir="rtl"> رئیس جدید ادارۀ هوانوردی ملکی معرفی شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

رئیس جدید ادارۀ هوانوردی ملکی معرفی شد

۶ ثور ۱۴۰۰
بر اساس حکم رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، فهد داود مومند به عنوان رئیس عمومی ادارۀ هوانوردی ملکی معرفی شد. در مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود، داکتر فضل محمود فضلی، رئیس ادارۀ امور ریاست‌جمهوری؛ داکتر محمد‌قاسم وفایی‌زاده رئیس پیشین ادارۀ هوانوردی ملکی؛ امانزیب انصاری، معین عملیاتی و حسیب‌الله سروش، معین پلان و پالیسی ادارۀ هوانوردی ملکی؛ جاوید جیحون، معاون ولسی جرگه؛ منشی ولسی جرگه؛ شماری کارمندان ادارۀ امور و کارمندان سایر نهادهای دولتی حضور داشتند.
در نخست امانزیب انصاری، معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی سخنرانی نمود. آقای انصاری سمت جدید رئیس ادارۀ هوانوردی ملکی را تبریک گفته افزود که از ادارۀ هوانوردی ملکی به عنوان یک نهاد مستقل هشت سال می گذرد، و در این مدت کلیه پالیسی‌ها، قوانین، استراتژی و پلان‌های مدیریتی برای اداره ساخته شده و اکنون ظرفیت‌های قابل ملاحظه در بخش تخنیکی و منابع بشری ایجاد شده است و جهت پیش‌برد امور نیاز به حمایت و تقویت ظرفیت داخلی اداره می‌باشد.
معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی در ادامه از پروسۀ انتقال مسئولیت‌های میدان های هوایی از نظامیان ناتو به این اداره را یک تجربۀ جدید عنوان کرده گفت که ادارۀ هوانوردی گزینه‌های مناسبی را برای بدیل آن روی دست دارد و این پروسه موفقانه به پیش می‌رود.
داکتر فضل محمود فضلی، رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جموری از کارکردهای رهبری ادارۀ هوانوردی ملکی که تا هنوز انجام یافته ابراز قدردانی کرده افزود که رهبری این اداره راه‌های بدیل برای پروسۀ انتقال مسئولیت‌های میدان‌های هوایی بین‌المللی را شناسایی کرده به ریاست‌جمهوری ارایه نمایند.
آقای فضلی اضافه نمود ضمن تلاش‌هایی که در راستای به‌سازی کلیه بخش‌های هوانوردی تا اکنون انجام یافته است هنوز هم احساس نیاز می‌شود که میدان هوایی حامد کرزی ظرفیت‌شناسی شود و موانع و راه‌ها برای بهبود آن روی دست گرفته شود؛ داکتر فضلی ادامه داد که در راستای افزایش عواید هوانوردی ملکی و مبارزه با فساد اداری از توقعات ریاست‌جمهوری است که باید به آن توجه بیشتر از پیش صورت بگیرد.
در ادامه، داکتر محمدقاسم وفایی‌زاده، رئیس پیشین ادارۀ هوانوردی ملکی نیز سخنرانی نموده، دست‌آوردهای چندسال گذشته ادارۀ هوانوردی ملکی در راستای معیاری‌سازی این اداره برابر با معیارهای جهانی را بیان کردند.
فهد داود مومند، رئیس جدید ادارۀ هوانوردی ملکی در آغاز سخنرانی اش از اعتماد رئیس‌جمهوری کشور مبنی بر گماشتن‌اش در این سمت ابراز قدردانی نموده، اضافه نمود که در راستای تحقق اهداف و بهبود وضع کنونی اداره در بخش‌های تخنیکی و اداری نیازمند تجارب کارمندان این اداره است. آقای مومند هم چنان آوردن اصلاحات و ارتقای اداره از نظر معیارهای بین‌المللی را از اولویت‌های خویش دانست.
گفتنی‌است که فهد داود مومند قبلاً به عنوان رئیس مشارکت عامه و خصوصی واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ایفای وظیفه می‌کرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه