dir="rtl"> ملاقات داکتران بدون سرحد با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات داکتران بدون سرحد با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئيس اداره هوانوردی ملکی امروز (یک‌شنبه ۴ حوت ۱۳۹۸) با داکتران بدون سرحد در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.
در این ملاقات، داکتران بدون سرحد در مورد خدماتشان توضیحات و تشریحات لازم داده و ضمن اظهار سپاس و قدردانی از همکاری‌های همیشگی اداره هوانوردی ملکی، جهت حمایت فعالیت‌های بشری در عرصه صحت عامه و انتقال داکتران این نهاد، خواهان همکاری برای ایجاد سهولت در پروازهایشان از میدان‌های هوایی بین‌المللی افغانستان به تاجیکستان گردید تا این نهاد بر اساس توافق‌نامه که با وزارت خارجه به امضا رسانده است، بتواند پروازهای خود را جهت انتقال داکتران و ادویه‌شان به خاطر کمک‌های بشردوستانه از افغانستان به تاجیکستان و برعکس اجرا نماید.


داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی وعده سپرد که در زمینه همکاری‌های لازم از سوی این اداره صورت خواهد گرفت.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۴ حوت ۱۳۹۸