dir="rtl"> یدار معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی با آقای یوسفی وکیل شورای ولایتی غزنی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

یدار معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی با آقای یوسفی وکیل شورای ولایتی غزنی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان وپالیسی اداره هوانوردی ملکی امروز در دفتر کارش ( شنبه، ۹ سرطان) با حسن رضا یوسفی وکیل شورای ولایتی غزنی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رئیس پلان و تطبیق پروژه ها و آمر جندر اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشت، روی مشکلات و پروسه های کاری میدان هوایی ولسوالی جاغوری بحث و تبادل نظر کردند.


در این نشست آقای یوسفی در رابطه به مشکلات میدان هوایی ولسوالی جاغوری صحبت نموده و خواهان تسریع روند کاری این میدان هوایی شد.
داکتر وفایی زاده معین پلان وپالیسی اداره هوانوردی ملکی در رابطه به موضوع میدان هوایی ولسوالی جاغوری صحبت نموده و گفت، مشکلات میدان هوایی ولسوالی جاغوری به زودی برطرف خواهد شد و برای بخش های مربوطه هدایت داد که به مشکلات این میدان هوایی به اسرع وقت رسیدگی کرده و گزارش شان را ارایه نمایند.
در اخیر به پاس خدمات و تلاشهای داکتر وفایی زاده در عرصه پیشرفت هوانوردی ملکی در کشور، تقدیر نامه از جانب شورای ولایتی غزنی توسط آقای یوسفی وکیل این شورای ولایتی به وی تفویض شد.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
۹سرطان ۱۳۹۷