dir="rtl"> معرفی داکتر محمد قاسم وفایی زاده به حیث رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

معرفی داکتر محمد قاسم وفایی زاده به حیث رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

مراسم معرفی داکتر محمد قاسم وفایی زاده به عنوان رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بعد از ظهر امروز (شنبه ۴ حوت) برگزار شد. در این مراسم شماری از اعضای رهبری دولت از جمله یما یاری وزیر ترانسپورت، معینان وزارت ها و ادارات مختلف دولتی، رئیسان و نمایندگان شرکت های هوایی داخلی و بین المللی و شماری از رئیسان و کارمندان این اداره حضور داشتند.
محفل با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود ملی آغاز شد. سپس یما یاری وزیر ترانسپورت صحبت کرده و از رهبری قبلی اداره هوانوردی ملکی اظهار قدردانی کرد. آقای یاری از داکتر وفایی زاده به عنوان یک شخصیت کار آزموده و توانا یاد کرد که از شایستگی لازم و خوب برای رهبری اداره هوانوردی ملکی برخوردار است.


وزیر ترانسپورت افزود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد برنامه اصلاحات در زمینه بهبود نهادهای مسوول در بخش ترانسپورت،‌ مواصلات و نقل و انتقالات تجارتی صحبت کرده گفت که رهبری دولت مصمم است تا با تطبیق برنامه های اصلاحی و تدوین پالیسی های موثر در این زمینه، افغانستان را به بدنه اصلی ترانسپورت، تجارت و اقتصاد منطقه و جهان وصل کند. او نقش بخش هوانوردی را در این زمینه برجسته دانسته تاکید کرد که با رهبری مدبرانه جناب داکتر وفایی زاده دسترسی به اهداف کلان ملی در عرصه هوانوردی ممکن و قابل دسترس است.
سپس محمود شاه حبیبی رئیس قبلی اداره هوانوردی ملکی صحبت کرده و از حسن همکاری تمام کارمندان این اداره در مدت خدمت اش در این سمت، اظهار قدرانی کرد. او با اشاره با تلاش های رهبری اداره هوانوردی ملکی در خصوص ایجاد دستآوردهای مهم ملی، از داکتر وفایی زاده به عنوان یک شخصیت توانا و با تجربه یاد کرده و نقش ایشان را در تدوین پالیسی کلان ملی در عرصه هوانوردی ملکی موثر خواند. آقای حبیبی با اشاره به دستآوردهای کلان ملی در عرصه هوانوردی ملکی آنرا محصول کار تیمی تمامی کارمندان این اداره یاد کرد.
بعد از آن داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس جدید عمومی اداره هوانوردی ملکی صحبت کرده و از رهبری دولت ج.ا. افغانستان در راس جلالتمآب رئیس جمهوری و جناب محترم یما یاری وزیر ترانسپورت، بخاطر تفویض مسوولیت رهبری بخش هوانوردی کشور به ایشان، اظهار قدردانی کرد.
داکتر وفایی زاده افزود که به عهده گرفتن ماموریت دولتی یک مسوولیت است و این مسوولیت با انجام کار تیمی و همکاری تمامی بخش به وجه احسن به ثمر خواهد نشست. رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از محمود شاه حبیبی رئیس قبلی این اداره اظهار قدردانی کرده و از تلاش ها و مدیریت ایشان به نیکویی یاد کردند.
داکتر وفایی زاده تصریح کرد که با توجه به محاط بودن افغانستان به خشکه، بخش هوانوردی می تواند یک فرصت استراتژیک و مهم اقتصادی برای کشور قلمداد شود. او افزود که در همکاری و مشوره با متخصصان این بخش و رهبری دولت ج.ا.افغانستان تلاش می کند تا پالیسی ها و برنامه های مربوط به هوانوردی اصلاح شده و افغانستان از این رهگذر با مشکل مواجه نباشد. رئیس اداره هوانوردی ملکی با اشاره به ابتکار ایجاد راه ابریشم از طریق دهلیز هوایی گفت که سکتور هوانوردی می تواند از طریق دهلیزهای هوایی نقش موثر در کاهش وابستگی به بنادر و همسایه گان خاص در زمینه مبادلات تجارتی و انتقال مسافران داشته باشد. ایشان این نقشه را مهم و برجسته خوانده و تقویت آنرا از اولویت های کاری خویش یاد کرد.
گفتنی است که داکتر محمد قاسم وفایی زاده تحصیلات اش را در رشته روابط بین الملل در کشور دوست جاپان به پایان رسانده و از سال ۱۳۹۲ تا کنون در سمت معنیت پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی ایفا وظیفه کرده است.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۴ حوت ۱۳۹۷