dir="rtl"> اشتراک و سخنرانی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری در سکتور هوانوردی (GIAS) در دبی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اشتراک و سخنرانی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری در سکتور هوانوردی (GIAS) در دبی

داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی که در رأس یک هیئت، در نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری در سکتور هوانوردی ملکی اشتراک نموده است، امروز در پنل دوم وزرا در مورد وضعیت سکتور هوانوردی ملکی کشور و برنامه‌های توسعوی دولت، ازجمله پروژه‌های بزرگ ترمینال جدید مسافرین، ترمینال کارگو، زون پروسس صادرات و هوتل میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سکتور هوانوردی ملکی افغانستان صحبت نمود.


وی در سخنانش گفت که تقاضا برای خدمات هوانوردی ملکی روز بروز افزایش می‌یابد و در یک دهه آینده، افزایش تقاضا برای پروازهای مسافربری 50% و برای انتقال کارگو 80% پیش‌بینی گردیده است. سطح‌رو به افزایش تقاضا در بازار ایجاب می‌نماید که سکتور هوانوردی رشد پایدار داشته باشد و تدابیر مصئونیتی نیز بهبود یابد. وی استفاده از تکنالوژی در تمام بخش‌های سیستم هوانوردی و خصوصی‌سازی و سهم گیری سکتور خصوصی را دو عامل مهم برای رشد و توسعه هوانوردی ملکی خواند و گفت که سیستم سنتی کنترول دولت بر تمام بخش‌های هوانوردی ملکی باید تغییر نماید و هوانوردی ملکی بروی سرمایه‌گذاری خصوصی باز شود.
وی در ادامه افزود که سکتور هوانوردی ملکی برای افغانستان، به‌عنوان یک کشور محاط به خشکه از اهمیت زیادی برخوردار است. وی گفت در سال 2019، ما بیشتر از 15000 تن تولیدات داخلی افغانستان را از طریق ترانسپورت هوایی به بازارهای منطقه و جهان صادر نموده‌ایم که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور به‌خصوص رشد اقتصاد روستایی و زراعتی در افغانستان داشته است. ریس عمومی اداره هوانوردی ملکی با اشاره به تنش‌های سیاسی اخیر در منطقه گفت که همه باید متعهد به تأمین و تضمین امنیت پروازهای ملکی باشیم.
داکتر وفایی زاده، در سخنانش گفت که افغانستان امروز دارای سیستم پیشرفته کنترول ترافیک هوایی ملکی می‌باشد و در این اواخر پذیرای پروازهای عبوری بیشتر از فضای کشور بوده که نشان‌دهنده اعتماد شرکت‌های هوایی جهان به سیستم ایر ناویگیشن افغانستان می‌باشد.
وی افزود که با تقاضای رو برشد در افغانستان برای خدمات بیشتر و معیاری‌تر ترانسپورت هوایی ما ضرورت به سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه زیربناهای ترانسپورت هوایی داریم. درحالی‌که ترمینال مسافرین میدان هوایی حامد کرزی در سال 2007 برای 380000 مسافر دیزاین و ساخته‌شده بود، در سال 2019، میدان هوایی کابل نزدیک به 2.6 میلیون مسافر را پذیرایی نموده است که بسیار بیشتر از ظرفیت اصلی آن می‌باشد.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی گفت که تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیر بنایی در هر کشوری برای دولت یک چالش است و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز از آن مستثنا نیست؛ لذا می‌خواهیم این پروژه‌های بزرگ زیربنایی را از طریق مشارکت عامه و خصوصی مورد تطبیق قرار دهیم.
وی همچنین به سایر بخش‌های خدماتی سکتور هوانوردی ملکی اشاره نمود و گفت افغانستان از سرمایه‌گذاری در تمام این بخش‌ها استقبال می‌نماید و شرایط کار و تجارت بر اساس شاخص‌ها و ارزیابی‌های جهانی در افغانستان در سطح منطقه در رتبه دوم و سوم قرار دارد.
وی همچنین تأکید نمود که شرکت هوایی آریانا درگذشته در همکاری با پان امریکن یک شرکت موفق و طراز اول منطقه بود. امروز نیز از سرمایه‌گذاری و سهم گیری شرکت‌های هوایی عمده جهان و منطقه در آن استقبال می‌کنیم.
در حاشیه این نشست، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از غرفه افغانستان که از سوی اداره هوانوردی ملکی و کمپنی ایروآیشیا تنظیم و تدارک شده بود دیدار نموده و با وزیر ترانسپورت امارات متحده عربی در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان با معرفی غرفه معلوماتی افغانستان صحبت نمود.
همچنین قرار است در ادامه این اجلاس، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با تعدادی از مسئولین شرکت‌های خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری در سکتور هوانوردی ملکی کشور نشست‌های جداگانه داشته باشد.
در این سفر، عالم شاه ابراهیمی رئیس شرکت هوایی آریانا، امانزیب انصاری مشاور ارشد پلان و پالسی اداره، قیس ظاهری کارشناس اداره و طلحه هدایت از ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی را همراهی می نماید.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۸ دلو 1398