داکتر سوزان جالبرت رئیس پروژه پروموت اداره انکشاف بین‌المللی ایالت متحده امریکا (USAID) در افغانستان با داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار که امان زیب انصاری و لطیفه سحر آمره جندر اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشتند، روی همکاری به خاطر جذب کارمندان اناث در اداره هوانوردی ملکی بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. در این نشست Dr Susanne E.Jalbert از همکاری هیئت رهبری اداره هوانوردی ملکی اظهار قدردانی نموده و خواهان استخدام کار آموزان پروژه متذکره در این اداره شدند.


داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی وعده سپرد که اداره هوانوردی ملکی با همکاری کمیسیون اصلاحات اداری در استخدام این کار آموزان تلاش می‌نمایند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
19 سرطان ۱۳۹۸