dir="rtl"> دیدار مسئول پروژه بهبود امنیت شهر کابل دفتر UNOPS با رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار مسئول پروژه بهبود امنیت شهر کابل دفتر UNOPS با رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی

امروز پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸ Dominic grant مسئول پروژه بهبود امنیت شهر کابل دفتر UNOPS در افغانستان با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار کرد.

در این دیدار پیرامون بهبود وضعیت امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و قرار شد تا یک تیم تخنیکی کاری از هر دو جانب نشست مشترکی را در این زمینه برگزار و روی یک پلان جامع جهت بهبود وضعیت امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کار کنند.
داکتر محمد قاسم وفایی زاده رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی تصریح کرد، اقداماتی که صورت می گیرد باید مطابق پلان و برنامه های دراز مدت میدان هوایی متذکره برنامه ریزی شود.
قابل ذکر است که پروژه متذکره از جانب نیروهای بین المللی حمایت قاطع جهت بهبود وضعیت شهر کابل راه اندازی شده است.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۳۰/۳/۱۳۹۸