dir="rtl"> نشست مشترک رئیس اداره هوانوردی ملکی با سرپرست وزارت مالیه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

نشست مشترک رئیس اداره هوانوردی ملکی با سرپرست وزارت مالیه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

نشستی به منظور هماهنگی بیشتر میان اداره هوانوردی ملکی و وزارت مالیه امروز (سه شنبه 9 اسد) در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برگزار شد. در این نشست محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی و داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، معین و شماری از روئسای هر دو اداره حضور داشتند.
در آغاز این نشست رییس اداره هوانوردی ملکی پیرامون وضعیت هوانوردی ملکی کشور صحبت کرده و خواستار تشدید همکاری میان اداره هوانوردی ملکی و سایر ادارات از جمله وزارت محترم مالیه شد. آقای حبیبی تصریح کرد که در طول چند سال اخیر پیشرفت های خوبی در عرصه هوانوردی ملکی کشور ایجاد شده و در در حال حاضر برنامه های توسعه ای دیگر نیز در دست اجرا است.


رئیس اداره هوانوردی ملکی به چند پروژه مهم در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از جمله ایجاد مرکز امنیتی، احداث زون پروسس صادرات، کارگوی هوایی، ایجاد هوتل پنج ستاره، ایجاد ترمینل جدید بین المللی برای مسافرین، اعمار استیشن تیل برای طیارات اشاره کرده افزود که اداره هوانوردی مصمم به تطبیق تمام این پروژه ها است تا سهولت های بیشتر در این بخش برای هموطنان عزیز ایجاد شود.
محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی هم چنان با اشاره به ختم کار احداث پارکینگ های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفت که با بهره برداری این پروژه علاوه بر تقویت نحوه مدیریت وسایط و سهولت های تازه برای مسافرین، زمینه برای افزایش عواید نیز فراهم می شود.
پس از آن داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه صحبت کرده گفت که این وزارت با اداره هوانوردی ملکی همکار بوده و در راستای برداشتن نقایص و مشکلات تلاش می کند. سرپرست وزارت مالیه از روند بهتر شدن خدمات در عرصه هوانوردی ملکی اظهار خرسندی کرده و برگسترش همکاری ها میان ادارات دولتی و ایجاد سهولت های بیشتر برای شهروندان تاکید کرد.
در ادامه این نشست، قومندان پولیس سرحدی و تیمور شاه حمیدی رئیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی صحبت کرده و بر تلاش های شان در جهت افزایش سهولت ها برای مسافرین تاکید کردند.
در حاشیه این نشست، سرپرست وزارت مالیه در معیت رئیس اداره هوانوردی ملکی و سایر مسوولین از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازدید کردند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
9 اسد 1397