dir="rtl"> سیمیناری تحت عنوان FIS در انستیتوت هوانوردی ملکی برگزار شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

سیمیناری تحت عنوان FIS در انستیتوت هوانوردی ملکی برگزار شد

سیمیناری تحت نام Flight Information Service (معلومات در مورد خدمات پرواز) برای کارمندان میادین هوایی ولایتی – محلی کشور که شامل 24 میدان هوایی میشود، امروز (شنبه ۳ قوس) در انستیتوت هوانوردی ملکی آغاز شد. این سیمینار که برای مدت دو روز در نظر گرفته شده، به ابتکار آمریت تفحص و نجات ریاست میادین هوایی این اداره برگزار شده است.
کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی قبل از شروع برنامه های آموزش این سیمینار، صحبت کرده و بر اهمیت برگزاری چنین ورکشاپ ها تاکید کرد. معین عملیاتی این اداره افزود که آگاهی کارمندان بخش خدماتی میادین هوایی کشور از چگونگی معلومات در مورد نحوه ارائه خدمات به استفاده کنندگان ترانسپورت هوایی ارزش زیاد دارد و می تواند روی کیفیت و نحوه رسیدگی به این امور تاثیرات مثبت و مستقیم داشته باشد.


گفتنی است که در این سیمینار دو روزه، اطلاعات مربوط به پروازه ها و نحوه استفاده از آن برای شاملین آن آموزش داده می شود تا آنان در کارهای عملی از آن بهره بگیرند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
3 قوس 1397