dir="rtl"> برگزاری ورکشاپ مشورتی هیات رهبری و کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسوولان موسسه GIZ | Civil Aviation Authority of Afghanistan

برگزاری ورکشاپ مشورتی هیات رهبری و کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسوولان موسسه GIZ

ورکشاپ به منظور ارزیابی و رسیدگی به مشکلات میدان هوایی ترینکوت ولایت ارزگان به تاریخ 6/2/1394 در اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شد.
در این ورکشاب محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره هوانوردی ملکی، تعداد از روسای این اداره، مسئولین میدان هوایی ترینکوت و مسوولان GIZ شرکت کرده بودند.


موسسه GIZ یکی از موسساتی است که همکاری های زیاد را با اداره مستقل هوانوردی ملکی در قسمت ساخت و ساز میدان هوایی ترینکوت انجام داده است.
محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی از موسسه GIZ در قسمت ساخت و ساز میدان هوایی ترینکوت ابراز قدردانی کرد.
او گفت که ترانسپورت هوایی در ولایات دوردست کشور از اهمیت فروان برخوردار است و اداره مستقل هوانوردی ملکی تلاش های همه جانبه را برای وصل کردن ولایات دور دست به مرکز انجام داده است.
اکنون شماری از ولایت های دوردست از جمله بدخشان، خوست، ارزگان، بامیان، غور و برخی دیگر از ولایات از طریق پروازهای هوایی به کابل وصل شده اند و شهروندان کشور با کمترین زمان ممکن می توانند به این ولایت ها سفر کنند.
تلاش برای تربیه کدر متخصص و مسلکی
آقای حبیبی تصریح کرد که اداره مستقل هوانوردی ملکی تلاش دارد تا کدرهای مسلکی در بخش های تخنیکی میادین تربیه کند تا پروسه انتقال مسئولیت میادین هوایی کشوراز نیروی های خارجی به اداره مستقل هوانوردی ملکی به شکل موفقانه آن صورت بگیرد.
این در حالی است که اکنون ده ها تن از کارمندان این اداره در برخی از کشورهای خارجی مصروف فراگیری دانش نوین در عرصه هوانوردی هستند.
شماری از این جوانان دوباره به کابل برگشته اند و شماری دیگر نیز به زودی به کشور برگشته و مصروف خدمت به مردم خواهند شد.
معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی در رابطه به میدان هوایی ترینکوت گفت که در سال آینده تشکیل وبودجه بیشتری برای ولایت ارزگان در نظر گرفته خواهد شد و کوشش می شود تا تمام کارمندان این میدان و بخصوص کارمندان بخش های فنی و تخنیکی آن از باشنده گان خود ولایت آموزش دیده و استخدام شوند.
در ادامه نماینده موسسه GIZ در رابطه به فعالیت های شان در میدان هوایی ترینکوت صحبت کرده گفت که این موسسه همیشه با اداره مستقل هوانوردی ملکی همکاری خواهد کرد.
او افزود که کار ساخت و ساز میدان هوایی ترینکوت تا پنج ماه دیگر به اکمال رسیده و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
مسوولان موسسه GIZ وعده دادند که در قسمت تجهیز و تهیه وسایل امنیتی این میدان با اداره مستقل هوانوردی ملکی همکاری میکند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
تلفن: 0794372002
7 ثور 1394