dir="rtl"> افتتاح پارکینگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و ایجاد سهولت های تازه برای مسافرین | Civil Aviation Authority of Afghanistan

افتتاح پارکینگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و ایجاد سهولت های تازه برای مسافرین

پارکینگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بعد از ظهر امروز (شنبه 27 اسد) توسط اعضای هیات رهبری اداره هوانوردی ملکی از جمله محمود شاه حبیبی رئیس عمومی این اداره و داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی افتتاح و رسماً به بهره برداری سپرده شد.
محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی هنگام افتتاح این پروژه گفت که احداث پارکینگ مناسب برای میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، با توجه به اهمیت اقتصادی و بین المللی که این میدان دارد؛ برای رهبری اداره هوانوردی ملکی از اهمیت زیادی برخوردار بود.


رئیس اداره هوانوردی افزود که با بهره برداری پروژه پارکینگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، سهولت های تازه برای مسافرین و سایر هموطنانی که از این میدان هوایی استفاده می کنند؛ فراهم می شود. بعد از این تمام مسافرین می توانند تا نزدیک ترمینل با استفاده از وسایط نقلیه شخصی و تاکسی های شهری انتقال پیدا کنند؛ در حالیکه قبل از این تنها مقامات دولتی می توانستند از آن بهره ببرند.
آقای حبیبی افزود که فراهم کردن سهولت های تازه و مورد نیاز در تمام میدان های هوایی کشور، از اولویت های کاری این اداره بوده و آنان همواره تلاش می کنند تا ترانسپورت هوایی کشور از لحاظ خدماتی بهتر شود.
گفتنی است که پارکنیگ وسایط نقلیه زمینی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در مدت یک سال با هزینه نزدیک به هفتاد میلیون افغانی از بودجه انکشافی اداره هوانوردی ملکی ساخته شده است. این پارکینگ همزمان ظرفیت بیش از هشت صد تاکسی شهری را دارد و در کنار سهولت برای مسافرین، عواید مالی آن نیز از درک فیس پارکینگ تا بیش از دو میلیون افغانی در هر ماه، افزایش یافته است.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
27 اسد 1397