نشست مشورتی به‌منظور آگاهی دهی پروسه ملی حج آپریشن و آمادگی‌های لازم برای تطبیق این برنامه ملی؛ تحت ریاست داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد.


در این نشست محترم قاضی مختار رئیس حج و زیارت وزارت ارشاد، حج و اوقاف، محترم رباطی رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسلامی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، محترم تیمور شاه حمیدی رئیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، معاون قوماندانی امنیه کابل، معاون امنیت ملی کابل، مدیر عمومی اوپراسیونهای گارنیزیون کابل، رئیس ارکان قوماندانی پولیس سرحدی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، مدیر عمومی امنیت ملی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، رؤسای امنیت هوانوردی ملکی، میادین هوایی، تنظیم خدمات ترافیک هوایی، مصونیت پرواز، نماینده‌های شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و خدماتی حضور داشتند.
در این نشست، در مورد کارهای انجام‌شده بحث و گفتگو صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بالای یک سلسله مسائل مهم و اساسی که سبب موفقیت پروسه ملی حج می‌شود (تشریک‌مساعی و هماهنگی بین تمام ادارات دولتی، ارگان‌های امنیتی و شرکت‌های ذیربط) تأکید نموده و هدایات لازم را به تمام ارگان‌ها و شرکت‌های ذیربط جهت تطبیق این پروسه ملی داد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۸ سرطان ۱۳۹۸