dir="rtl"> برگزار نشستی به هدف بررسی چگونگی آمادگی ها در زمینه پروسه حج در اداره مستقل هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

برگزار نشستی به هدف بررسی چگونگی آمادگی ها در زمینه پروسه حج در اداره مستقل هوانوردی ملکی

نشستی به منظور بررسی روند انتقال زایران افغان به عربستان صعودی به هدف ادای حج فرضی در اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شد. در این نشست که تحت ریاست کپتان حامد ظاهر سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شد؛ محمود شاه حیببی معاون عملیاتی این اداره، نمایندگان وزارت محترم حج و اوقاف، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت محترم صحت عامه، رییس شرکت هوایی آریانا و  شماری از روئسا و امرین اداره مستقل هوانوردی ملکی شرکت داشتند.

در آغاز این نشست کپتان حامد ظاهر در مورد نشست کمیته ملی حج در مورد آخرین آمادگی ها پروسه حج صحت کرد. او گفت که روند آمادگی ها به صورت جدی از سوی نهادها و ارگان های مسوول ادامه دارد و انتظار می رود که تا 28 ماه اسد روند انتقال زیران افغان به عربستان صعودی از سوی شرکت محترم هوایی آریانا آغاز شود.

سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی گفت که روند آمادگی های پروسه حج مستقیماً زیر نظارت جلالتمآب رییس جمهور به پیش برده می شود و افزون به کمیته ملی حج، یک کمیته خاص نیز در این زمینه توظیف شده است.

بعداً رییس حج وزارت محترم حج و اوقاف گزارش روند آمادگی های این وزارت را به شرکت کنندگان جلسه ارائه کرد. او گفت که پروسه حج نه تنها یک مسوولیت ملی و وطنی است بلکه یک مسوولیت دینی و شرعی نیز می باشد. رییس حج وزارت حج و اوقاف افزود که امسال تغییرات زیادی در روند انتقال دواطلبان حج از کابل به میان آماده است و قرار است برای طی کردن پروسه اداری، این افراد در خیمه های که در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آماده خواهد شد؛ دعوت شوند. او از تمام نهادهای مسوول در این زمینه از جمله اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت هوایی آریانا تقاضای همکاری جدی کرد.

پس از آن محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی صحبت کرده و از نظر تخنیکی روند آمادگی های شرکت محترم آریانا را مورد ارزیابی قرار دارد. او با اشاره به برخی از کمبودات که در زمینه طی کردن اسناد طیاره های که جدیداً از سوی این شرکت به اجازه گرفته شد؛ از رییس و مسوولان این شرکت به صورت جدی خواست که هرچه عاجل این اسناد را طی مراحل کرده و در اختیار اداره مستقل هوانوردی ملکی قرار دهند.

او گفت که اداره مستقل هوانوردی ملکی از نظر ارائه خدمات در هر چهار میدان هوایی بین المللی کشور آمادگی خود را دارد و پروسه انتقال زایران افغان به عربستان از اولویت های کاری شان است.

سپس رییس شرکت هوایی آریانا گزارش روند امادگی های این شرکت را به اعضای جلسه ارائه کرد و ضمن اظهار خوش بینی گفت که به زودترین فرصت کارهای باقی مانده انجام شده و سر از تاریخ 28 اسد پروسه انتقال داوطلبان حج آغاز می شود.

هم چنان در بخش دیگر این جلسه کپتان عادل رسولی رییس میادین کشور، یعقوب رسولی رییس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، ذکی پوپل سرپرست ریاست ترافیک مخابره و عبدالمجید کرامت سرپرست ریاست مصئونیت پرواز جزئیات روند امادگی های اداره مستقل هوانوردی ملکی را چه از نظر تخنیکی و چه از نظر اداری به اعضای جلسه ارائه کردند.

در پایان کپتان حامد ظاهر سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی ضمن جمع بندی مسایل مطرح شده در این نشست،‌ به روئسا و آمرین این اداره هدایت داد تا کارهای باقی مانده در زمینه پروسه حج را به شکل اساسی و عاجل انجام داده و گزارش دهند. او هم چنان از سایر نهادهای مسوول در پروسه حج خواست تا در همکاری نزدیک و متقابل کار کنند؛ تا این پروسه ملی و دینی به شکل اساسی و موفقانه به پایان برسد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه 

تلفن: 0794372002