دیدار و عید مبارکی رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی با کارمندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

محمود شاه حبیبی رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی امروز یکشنبه سومین روز عید سعید فطر با کارمندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدار و عید مبارکی کرد‌‌.


آقای حبیبی ضمن عید مبارکی از آنان که در روزهای رخصتی نیز به وظایف شان رسیدگی می کنند ابراز قدردانی و سپاسگزاری کرد.
گفتنی است که شماری از کارمندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در روزهای رخصتی نیز به دفاتر کار شان حاضر شده و برای ارایه خدمات و جلوگیری از سکتگی در پروازها به کار و فعالیت شان ادامه داده اند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۷ جوزای ۱۳۹۷