امروز (پنجشنبه 13 سرطان 1398) ویلادمیر بیریوکوف قونسل سفارت روسیه در کابل با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار و گفتگو کرد.


در این دیدار روی تقویت همکاری ها در عرصه هوانوردی بین افغانستان و روسیه مفصلاً بحث صورت گرفت. همچنان تاکید روی تطبیق مفاد اعلامیه مشترک کمیته اقتصادی افغانستان و روسیه که قبلاً بین دو کشور در سال 2015 به امضا رسیده بود، تاکید گردید. مطابق موافقتنامه خدمات هوایی که در سپتمبر 2013 میان ادارات هوانوردی دو کشور به امضا رسیده بود، جهت امضای تفاهمنامه جدید و همچنین روی انکشاف همکاری تجارتی و اقتصادی بین افغانستان و روسیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در اخیر آقای ویلادمیر بیریوکوف از اداره هوانوردی ملکی اظهار سپاس نموده و یادآوری نمود که سفارت روسیه در کابل آماده هرنوع همکاری با سکتور هوانوردی افغانستان میباشد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
13سرطان 1398