dir="rtl"> با توافق افغانستان و هند روی “حباب ترانسپورت هوایی”پرواز ها بطور محدود آغاز می شود | Civil Aviation Authority of Afghanistan

با توافق افغانستان و هند روی “حباب ترانسپورت هوایی”پرواز ها بطور محدود آغاز می شود

با توجه به افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در هند و محدودیت های وضع شده در این کشور، الی مساعد شدن شرایط برای شروع نورمال پرواز ها میان دوکشور، افغانستان و هند روی ابتکاری تحت نام”حباب ترانسپورت هوایی” توافق نموده است. در ذیل این توافق از هر کشور یک شرکت می تواند با یک پرواز در هفته مسافرینی را که ویزای مدار اعتبار دو کشور را داشته باشد انتقال دهند.
شرکت هوایی آریانا که از سوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان بعنوان شرکت ملی در این برنامه معرفی شده است، بزودی پروازهایش را میان دهلی و کابل تحت این برنامه آغاز خواهد نمود.
در صورتی که مقامات هندی توافق نماید شرکت دومی نیز برای ایجاد رقابت معرفی می شود و پرواز ها افزایش خواهد یافت. اداره هوانوردی ملکی از تلاش شارژدافیر سفارت افغانستان در دهلی و مسئولین وزارت امور خارجه در نهایی سازی این توافق ابراز قدردانی و سپاس می نماید.
اغاز پرواز ها در ذیل این ابتکار کمک می کند تا هموطنانی که به هدف تداوی یا انجام تجارت و سایر موارد عاجل و رسمی می خواهند به هند سفر کنند، زمینه مسافرت شان فراهم گردیده و مشکلات شان حل گردد.
امریت اطلاعات و ارتباط عامه
18 سنبله 1399