dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با کالد ویل از مسوولان ارشد نیروهای حمایت قاطع در افغانستان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با کالد ویل از مسوولان ارشد نیروهای حمایت قاطع در افغانستان

در ادامه نشست های قبلی، محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی امروز( سه شنبه ۲۹ حوت) در دفتر کارش با آقای کالد ویل رئیس بخش انجنیری نیروهای حمایت قاطع (ناتو) دیدار و گفتگو کرد.


در این نشست که داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی و احمدالله فیضی رئیس میدان هوایی بین المللی کندهار نیز حضور داشتند، پیرامون تقویت ارتباط همکاری ها در قسمت انکشاف و توسعه میدان هوایی بین المللی کندهار بحث صورت گرفت.
طرفین توسعه و انکشاف میدان هوایی بین المللی قندهار را در بخش کارگو و بخش انتقال مسافرین مهم خوانده و آن را یک ضرورت جدی قلمداد کردند. به اساس برنامه اداره مستقل هوانوردی ملکی، قرار است ترمینل جدید بین المللی، ترمینل برای بخش کارگو و بخش گمرکات در میدان هوایی بین المللی قندهار اعمار شود.
جانب نیروهای حمایت قاطع، اعلام آمادگی کرد که در بخش توسعه میدان هوایی بین المللی کندهار همکاری خواهد کرد.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
۲۹ حوت ۱۳۹۶