dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با رئیس دفتر همکاری های انکشافی سفارت ایتالیا مقیم کابل | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با رئیس دفتر همکاری های انکشافی سفارت ایتالیا مقیم کابل

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۱۲ حوت) در دفتر کارش با موری جیروتی رئیس دفتر همکاری های انکشافی سفارت ایتالیا و شماری دیگر از مسوولان این دفتر دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار پیرامون آخرین انکشافات در خصوص توسعه میدان هوایی بین المللی هرات بحث و تبادل نظر صورت گرفته و گزارش آن به ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی ارائه شد.


در این نشست رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به مسوولان بخش های مربوطه هدایت داد تا گزارش مطالعات امکان سنجی آن به صورت دقیق و همه جانبه از طرف یک تیم تخنیکی مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس نتایج آن، اقدامات بعدی صورت بگیرد.
گفتنی است که مطالعات امکان سنجی برنامه توسعه میدان هوایی بین المللی هرات از سوی یک شرکت ایتالیایی موسوم به تکنیتال صورت گرفته است و عملی سازی برنامه توسعه این میدان هوایی بین المللی از اهمیت زیاد برای اداره هوانوردی ملکی کشور و توسعه خدمات ترانسپورت هوایی برخوردار است.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
12 حوت 1397