dir="rtl"> معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن نمود | Civil Aviation Authority of Afghanistan

معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن نمود

26 حوت 1399
امروز سه‌شنبه، امانزیب انصاری، معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی در حالی که غلام نبی رحمانزی، رئیس عمومی مالی و اداری و تعدادی از کارمندان اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشتند، از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازدید نمود. هدف از این بازدید که بعد از ظهر امروز انجام شد، بررسی و ارزیابی وضعیت میدان هوایی حامد کرزی و کارمندان این میدان هوایی عنوان می‌شود.
معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی در این بازدید، از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن نموده و هدایات لازم را به کارمندان این میدان هوایی داد.
گفتنی است که در این دیدار، معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی توریالی تکل را که جدیداً به‌حیث آمریت عملیاتی این میدان هوایی انتخاب شده است را به کارمندان میدان هوایی حامد کرزی معرفی نمود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عام