کار پروژه تعمیر اطفائیه، هواشناسی، تاور های امنیتی و سرک حلقوی میدان هوایی خوست که به ارزش ۷۳ ملیون افغانی از بودجه اداره هوانوردی توسط شرکت سمبروس انترنشنل در ظرف یکسال به پایه اکمال رسیده بود توسط والی ولایت خوست، جناب حلیم فدایی، وزیر ترانسپورت جناب انجینر یما یاری، ریس اداره هوانوردی ، داکتر محمد قاسم وفایی زاده، وزیر انکشاف دهات، جناب مجیب الرحمن کریمی، مشاور ریس جمهور در امور ترانسپورت، جناب فرید احمد مومند و جمع کثیری از مسیولین ملکی و نظامی و بزرگان ولایت خوست افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
همچنین سنگ تهداب ترمینل جدید میدان هوایی متذکره و سایر تاسیسات آن که به ارزش ۹۹۱ ملیون افغانی از بودجه اداره هوانوردی با شرکت ساختمانی هریرود و شرکت سیپتی اوغلو قرار داد گردیده از سوی هیات گذاشته شد.


داکتر وفایی زاده در سخنانش در جمع بزرگان ولایت خوست گفت که این ترمینل بزرگ‌ترین ترمینل در سطح کشور است که تمام بودجه آن از سوی دولت تمویل می گردد و سالانه ظرفیت پروسس بیش از ۶۰۰ هزار مسافر را داراست. وی گفت با تکمیل این پروژه امکان پرواز های بین المللی و صدور تولیدات ولایت خوست و ولایات همجوار آن به کشور های منطقه فراهم می گردد. داکتر وفایی زاده تکمیل پروژه های زیربنایی را در مطابقت به اهداف دولت و برنامه های اقتصادی ریس جمهور در تقویت اتصال منطقه ای و وصل شدن افغانستان به بازار های منطقه با اهمیت خوانده و گفت که در نتیجه این برنامه ریزی ها و تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی، افغانستان از وابستگی به مرزهای پاکستان رهایی یافته است.
قابل یاد آوری است که در جریان سفر این هیات عالی رتبه دولت تعداد زیاد از پروژه های عام المنفعه مانند سرک و پل و پلچک افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
امریت اطلاعات و ارتباط عامه
۵/۵/۱۳۹۸