dir="rtl"> میدان هوایی ولایت خوست به‌زودی به بهره برداری سپرده می‌شود | Civil Aviation Authority of Afghanistan

میدان هوایی ولایت خوست به‌زودی به بهره برداری سپرده می‌شود

21 دلو 1399 – کابل
تعدادی از نمایندگان مردم ولایت خوست در شورای ملی، امروز با داکتر محمد‌قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیدار و گفت‌وگو نمودند.
در این ملاقات که حسیب الله سروش، معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشت، در مورد پیشرفت کار اعمار میدان هوایی ولایت خوست بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
خوست یکی از ولایت های مرزی و سرحدی کشور است که با ظرفیت های تولیدی فراوان در جنوب شرق افغانستان موقعیت دارد. نخستین اقدام برای ساختن میدان هوایی این ولایت در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. هدف از گذاشتن سنگ تهداب این میدان، ایجاد سهولت در بخش ترانسپورت هوایی و تأمین ارتباط مردم ولایت خوست با مرکز و سایر ولایات افغانستان گفته می شود.
داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی گفت: در حال حاضر کار توسعه میدان هوایی ولایت خوست از سوی این اداره جریان دارد و کار روی ساخت تعمیر ترمینل، تعمیر (ای تی ایم)، اپرون، Water Tower) ، پارکینگ وسایط و ساختمان بخش کنترول ترافیک هوایی میدان هوایی خوست به قیمت مجموعی بیش از ۹۹۱ میلیون افغانی از بودجه انکشافی اداره هوانوردی ملکی جریان دارد و کار آن در حدود بیش از 95 فیصد پیش رفته است و با تکمیل ساختمان ترمینال آن، به‌زودی افتتاح و به بهره برداری سپرده می شود و پرواز های بین المللی نیز از آن آغاز می گردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه