dir="rtl"> میدان هوایی ولایت خوست به‌زودی به بهره برداری سپرده می‌شود | Civil Aviation Authority of Afghanistan

میدان هوایی ولایت خوست به‌زودی به بهره برداری سپرده می‌شود

30 دلو 1399
خوست یکی از ولایت های کشور است که با ظرفیت های تولیدی فراوان در جنوب شرق افغانستان موقعیت دارد. نخستین اقدام برای ساختن میدان هوایی این ولایت در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. هدف از گذاشتن سنگ تهداب این میدان، ایجاد سهولت در بخش ترانسپورت هوایی و تأمین ارتباط مردم ولایت خوست با مرکز و سایر ولایات افغانستان گفته می‌شود.
میدان هوایی ولایت خوست در پنج مرحله و به ارزش مجموعی یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون افغانی از بودجه انکشافی اداره هوانوردی ملکی تهداب گزاری شد که کار چهار مرحله‌ی‌شان تکمیل و کار روی ساخت مرحله پنجم که شامل تعمیر ترمینل، تعمیر (ای تی ایم)، اپرون، Water Tower) ، پارکینگ وسایط و ساختمان بخش کنترول ترافیک هوایی می‌گردد، به قیمت مجموعی بیش از ۹۹۱ میلیون افغانی از بودجه انکشافی اداره هوانوردی ملکی جریان دارد که 96 فیصد پیشرفت کاری دارد و با تکمیل ساختمان ترمینال آن، به‌زودی افتتاح و به بهره برداری سپرده می شود و پرواز های بین المللی نیز از آن آغاز می‌گردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه