dir="rtl"> نشست هماهنگی اداره هوانوردی ملکی با ادارات ذیربط در پیوند به میدان هوایی خوست | Civil Aviation Authority of Afghanistan

نشست هماهنگی اداره هوانوردی ملکی با ادارات ذیربط در پیوند به میدان هوایی خوست

۲۰ ثور ۱۴۰۰
این نشست، به رهبری فهد داود مومند، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و با اشتراک نمایندگان وزارت‌های خارجه، دفاع، مالیه و فواید عامه، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون اصلاحات اداری قبل از ظهر امروز دوشنبه در اداره هوانوردی ملکی برگزار گردید.
هدف از این نشست، هماهنگی اقدامات و فعالیت‌های وزارت‌ها و ادارات ذیربط در میدان هوایی خوست به منظور تطبیق هدایت شماره (۸۳) مؤرخ ۷ حمل ۱۴۰۰ مقام عالی ریاست‌جمهوری مبنی بر افتتاح میدان هوایی خوست عنوان می‌شود.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از نهادهای ذیربط خواست تا در حصۀ خود اقدامات لازمی را در زمینۀ فعال‌سازی میدان هوایی خوست در اسرع وقت انجام بدهند تا آمادۀ بهره‌برداری شده و تسهیلات لازم برای پروازهای محلی و بین‌المللی فراهم گردد. آقای مومند افزود که نهادهای متذکره نماینده‌های خود را که قرار است در میدان هوایی خوست فعالیت نمایند، مشخص ساخته و به اداره هوانوردی ملکی معرفی نمایند.
هم‌چنان نمایندگان نهادهای اشتراک‌کننده در زمینۀ موارد یادشده ابراز موافقت نموده، افزودند که اقدامات فوری در زمینه خواهند نمود.
قرار است میدان هوایی خوست در آیندۀ نزدیک به بهره‌برداری سپرده شود و همزمان اداره هوانوردی ملکی در تلاش است تا بر اساس هدایت مقام عالی ریاست‌جمهوری کشور، این میدان هوایی را از سطح محلی به بین‌المللی ارتقا بدهد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه