dir="rtl"> شروع پروازها از میدان هوایی ولایت خوست | Civil Aviation Authority of Afghanistan

شروع پروازها از میدان هوایی ولایت خوست

نخستین پرواز از میدان هوایی ولایت خوست با حضور داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت مقامات محلی آن ولایت انجام شد.


داکتر محمدقاسم وفایی زاده ضمن تبریکی این موفقیت به مردم شریف ولایت خوست، گفت که تعهد رهبری اداره هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت این است که قابلیت‌های تخنیکی – اداری این میدان بعد از تکمیل کار ساخت ترمینل آن تا انجام پروازهای بین‌المللی افزایش یابد. رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی افزود که با این کار تمام هم‌وطنان ما که در کشورهای دیگر کار و مصروفیت دارند می‌توانند به‌صورت مستقیم به ولایت خوست رفت‌وآمد کنند.
محمد حلیم فدایی والی ولایت خوست نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی گشایش پروازها به ولایت خوست را تبریک گفت. او افزود که مقامات محلی در قسمت انجام تمامی پروژه‌های توسعه‌ای این میدان با اداره هوانوردی ملکی همکاری دارد.
مردم شریف ولایت خوست و تاجران این ولایت ضمن اظهار قدردانی از اداره هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت به این باوراند که با فعال شدن میدان هوایی، آنان می‌توانند در بخش‌های گوناگون به‌ویژه در بخش صادرات جلغوزه به بازارهای جهانی از آن سود ببرند.
گفتنی است که در حال حاضر کار توسعه میدان هوایی ولایت خوست از سوی اداره هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت جریان دارد. به همین منظور قراراست بیش از ده هزارجریب زمین استملاک شده که شامل برنامه‌های توسعه این میدان می‌باشد، استملاک و در تأسیسات میدان هوایی ساخته شود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه