dir="rtl"> بازدید تخنیکی از پروژه های انکشافی میدان هوایی ولایت کندوز | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بازدید تخنیکی از پروژه های انکشافی میدان هوایی ولایت کندوز

یک هیات عالی رتبه به ریاست محمود شاه حبیبی رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (پنجشنبه ۲۰ ثور) طی سفر به ولایت کندوز از میدان هوایی جدید این ولایت بازدید کرد.
هیات متذکره از بخش های مختلف رنوی و ترمینل میدان هوایی کندوز بازدید کرده و‌ پروژه متذکره از تمام ابعاد مورد بررسی قرار داد.
محمود شاه حبیبی رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی از تمام بخش های میدان هوایی کندوز بازدید کرده و جهت رفع کمبودات و‌ مشکلات باقی مانده به بخش های مربوطه هدایت داد تا در زمینه اقدامات لازم را روی دست بگیرند.


در این سفر رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی با مقامات محلی ولایت کندوز از جمله والی و رییس شورای ولایتی ملاقات کرده و در مورد تطبیق پروژه میدان هوایی مطابق به قرارداد اطمینان داد.
او تاکید کرد که مردم شریف کندوز می توانند از امروز تا یکسال دیگر هر گونه کمبودات و نواقص را که در پروژه متذکره مشاهده کنند به آنان جهت رسیدگی گزارش دهند.
آقای حبیبی به مردم شریف ولایت کندوز وعده سپرد که توسعه میادین‌ هوایی یک کار زمان گیر است و به تدریج امکانات و‌کمبودات میدان هوایی کندوز مهیا خواهد شد و این مساله از سوی اداره مستقل هوانوردی ملکی به صورت جدی تعقیب می شود.
گفتنی است که خط رنوی میدان هوایی کندوز به طول نزدیک ۲۵۰۰ متر و ساختمان ترمینل آن از بودجه مالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به طور پخته و اساسی اعمار شده و آماده پروازهای ملکی می باشد.
هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی از تیم تخنیکی و مسوولان محترم شرکت هوایی کام ایر که در انتقال هیات اداره مستقل هوانوردی ملکی به ولایت کندوز همکاری کردند؛ اظهار قدردانی می کند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۰ ثور ۱۳۹۷