dir="rtl"> متن تعدیل‌شدۀ قانون هوانوردی ملکی الی پنج روز دیگر نهايي و آمادۀ تصویب می‌گردد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

متن تعدیل‌شدۀ قانون هوانوردی ملکی الی پنج روز دیگر نهايي و آمادۀ تصویب می‌گردد

۲۴ حوت ۱۳۹۹
در نشستی که امروز یک‌شنبه به ریاست امانزیب انصاری، معین عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی و حضورداشت روئسای بخش‌های مختلف این اداره برگزار شده بود، روی بررسی وضعیت کنونی این اداره در ابعاد مختلف، دریافت راه‌حل‌ها و چگونگی تطبیق برنامه‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در نخست، متن تعدیل‌شدۀ پیشنهادی قانون هوانوردی ملکی که از چندی به این سو، کار روی آن جریان داشت، جهت نظرخواهی مسئولان این اداره در میان گذاشته شد. آقای انصاری تأکید ورزید که الی پنج روز دیگر، تمامی واحدهای مربوطه مکلف اند نظرات خویش را جهت نهایی سازی این قانون، شریک سازند تا نهايي و آمادۀ تصویب شود.
در همین حال، (protocol questions) _ یا بینچ مارک های سازمان بین المللي ایکاو که میزان معیاری‌بودن سازمان‌های هوانوردی ملکی را سنجش می‌کند نیز مورد بحث این نشست قرار گرفت که امانزیب انصاری تأکید بر اجرایی‌شدن (پاسخ دادن به سوالات و به دست اوردن بینچ مارک های تعین شده) نموده، دوماه فرصت داد تا از سوی ریاست‌های این اداره ارزیابی و پاسخ‌ها در OLF (Online Framework) درج گردد.
در اخیر این نشست، معین عملیاتی ادارۀ هوانوری ملکی، از برخی برنامه‌های دست‌داشته جهت ارتقای اداره – از جمله برنامه‌های معتبر ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی، یادآوری نموده از روئسای این اداره خواست تا تحرک، تلاش و پشت‌کار بیشتر را در زمینۀ رشد و ارتقای هرچه بیشتر اداره، به خرج بدهند.
آمریت اطلاعات و ارتبا عام